Menu

Flexibel studeren in Amsterdam

De hogeschool van Amsterdam en De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaan een experiment doen met flexibel studeren.

Dat houdt in dat studenten alleen collegegeld betalen voor de vakken die ze dat jaar volgen. Nu is dat altijd een vast bedrag voor iedereen.
Onderwijsminister Jet Bussemaker toonde zich maandag in de Tweede Kamer positief over een voorstel hiertoe van de coalitie. Ze wil kijken wat er mogelijk is en is benieuwd naar de effecten. Het moet wat haar betreft nu wel beperkt blijven tot een kleine groep van ongeveer duizend studenten.

Bovendien wil de minister niet dat het huidige bekostigingssysteem van de onderwijsinstellingen op de schop gaat. Die krijgen nu een vast bedrag per ingeschreven student en zouden straks geld krijgen per behaald studiepunt. Bussemaker weet nog niet of het wenselijk is dit zo te doen.

Star systeem

Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben het plan samen met de landelijke studentenvakbond LSVb en de UvA ontwikkeld. Ze willen af van het huidige systeem, dat volgens hen veel te star is. Studenten moeten wat hen betreft hun studie beter kunnen combineren met werk, een andere studie, een bedrijfje, bestuurswerk of mantelzorg.

De oppositie uitte in het debat stevige kritiek op het plan. Ze noemen het een supermarktmodel waarin de studenten kunnen shoppen in de vakken die ze leuk vinden. De samenhang is dan zoek. Een studie houdt volgens hen meer in dan een vak afvinken.

Grote risico’s

Bovendien kleven er volgens SP, CDA, D66 en SGP grote risico’s aan de andere manier van financiering van de universiteit of hogeschool die het gevolg is van het plan. “Het klinkt op het eerste oog sympathiek voor studenten, maar de grote angel is de perverse prikkel daaronder voor het onderwijs. Dit is het summum van rendementsdenken”, zei D66-Kamerlid Paul van Meenen. Ook SP en CDA waren verrast door deze “stap naar vermarkting”.

VVD en PvdA waren verbaasd over alle kritiek. Ze wezen erop dat het juist een wens is van de studenten en de UvA en HvA. Ze kunnen al snel aan de slag met het experiment, omdat er al voorwerk is gedaan.

Bron

Delen